Restes arqueològiques

  • Past Women
  • Restes arqueològiques
  • El part, una activitat d'alt risc

El part, una activitat d'alt risc


El part és una de les activitats amb un alt risc de mort per a les dones i arqueològicament ha pogut documentar-se, en assentaments de diferent cronologia, enterraments associats a morts durant el part o en els moments al voltant del mateix.

Alguns testimonis arqueològics reflecteixen en ocasions dramàtics fracassos intra part com és el cas de l'enterrament d'una dona d'època Argàrica en el “Cerro de las Viñas” (Coy, Lorca) on es va documentar la inhumació d'una dona gestant a terme (37-39 setmanes) amb el fetus en situació transversa i el braç prolapsat, circumstància que va impedir el part natural i com a conseqüència la mort de la mare i del fetus. (Ayala et al, 1999; Ayala, Malgosa i Jiménez, 2000).

En les societats iberes és difícil reconèixer en els enterraments si la mort s'ha produït durant el part o en els moments al voltant del part a causa que el ritual de la cremació és un procés destructiu de les restes òssies que es dipositen en urnes, però es pot inferir a partir d'aspectes rituals com ara el soterrament doble documentat en la sepultura 19 de la Serreta en el qual trobem dues urnes cineràries juntes, un d'una dona jove i una altra d'un perinatal (Gómez-Bellard i de Miguel, 1996)

Un dels exemples més interessants és l'enterrament de perinatals sota el terra de les cases a l'assentament tardo republicà del Camp de les Lloses, (Tona, Barcelona), en què les anàlisis d'ADN han determinat el sexe femení en 10 d'ells, i un masculí, d'època més tardana. La interpretació donada a aquesta selecció del sexe femení per al seu enterrament sota les cases incideix en el valor positiu del naixement d'una nena i la seva mort com una gran pèrdua per a la comunitat (Duran, Mestres i Molas, 2016).

Imatge: Inhumació d'una dona argàrica morta durant el part (Cerro de las Viñas, Lorca, Murcia). Foto cortesia de M. M. Ayala.

Referències bibliogràfiques

Malgosa, A.; Alesan, A.; Safont, S.; Ballbe, M.; Ayala, M.M. (2004): A Dystocic “Childbirth in the Spanish Bronze Age”. International Journal of Osteoarchaeology, 14: 98–103.

De Miguel, Mª P. (2010): “Una visión de la infancia desde la osteoarqueología: de la Prehistoria reciente a la Edad Media”. Complutum, Vol. 21 (2): 135-154.

Inhumación de una mujer argárica fallecida durante el parto. Foto cortesía de M. M. Ayala.jpg

Inhumación de una mujer argárica fallecida durante el parto. Foto cortesía de M. M. Ayala.jpg


INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació