Restes arqueològiques

  • Past Women
  • Restes arqueològiques
  • Marques d'ús en els útils lítics

Marques d'ús en els útils lítics


Els sílex tallats, els ossos treballats i els d'animals que es troben en els jaciments arqueològics són restes de les activitats que van realitzar els grups humans en el passat.

L'estudi de les empremtes d'ús o Traceologia, permet deduir mitjançant l'anàlisi microscòpic dels desgasts, esvorancs, polits o estries, el material amb el qual van estar en contacte els instruments de sílex i el moviment que van realitzar. D'aquesta manera és possible saber que la matèria més freqüentment treballada va ser la fusta i que el treball sobre la carn o la pell està present en una proporció molt menor. Diferents estudis realitzats en jaciments del paleolític superior europeu han mostrat que els raspadors s'identifiquen majoritàriament amb el treball de raspat de la pell, mentre que els burins i perforadors ho fan amb el ranurat sobre fusta o os.

La identificació de la funció dels útils lítics permet conèixer no només la tècnica sinó també, a través de la ubicació dels estris en l'espai, àrees d'activitat específiques. La determinació de les activitats ens aproxima a la funció del jaciment, la seva relació amb altres assentaments i tot això genera coneixement sobre els grups prehistòrics.

Huellas de uso producidas por la acción de raspar la piel (imagen de 200 aumentos) Fotografía: Paula Jardón Giner

Huellas de uso producidas por la acción de raspar la piel (imagen de 200 aumentos) Fotografía: Paula Jardón Giner


  • Huellas de uso en los útiles líticos. Ilustración: Andrés Marín

INTERDISCIPLINARY APPROACHES TO GENDER ARCHAEOLOGY - Universitat de Tübingen (Alemanya)

La Xarxa Pastwomen coorganitza el Seminari internacional "Aproximacions interdisciplinars a l'arqueologia de gènere" a la Universitat de Tübingen.

4-10 de juliol de 2022

Més informació